Bibliotheek

Zoek je informatie over een werk dat je hebt gezien tijdens jouw bezoek aan Mu.ZEE?
Wil je wat meer achtergrondinformatie bij een tentoonstelling?
Of ben je geïnteresseerd in kunst en kunstpublicaties zonder meer?

Op de derde en tevens hoogste verdieping van het museum, met zicht op de daken van Oostende, kan je terecht in de leeszaal van Mu.ZEE bibliotheek, waar je kan snuisteren in 75 actuele kunsttijdschriften uit binnen- en buitenland, nieuwe aanwinsten en eigen publicaties.

Mu.ZEE bibliotheek is in eerste plaats een wetenschappelijke bibliotheek waarbij de collectie inhoudelijk aansluit bij de werking van Mu.ZEE. Je vindt er informatie over Belgische en internationale kunst van de 19de, 20ste en 21ste eeuw.

De bibliotheekcollectie omvat ruim 1000 tijdschrifttitels en 30.000 boektitels waaronder kunstenaarsmonografieën, vakliteratuur, naslagwerken en tentoonstellingscatalogi. Uitgebreide documentatie over kunstenaars in de vorm van kunstenaarsmappen vult de collectie aan. Daarnaast beschikt Mu.ZEE bibliotheek ook over speciale collecties die zo waardevol zijn dat zij als afzonderlijke collectie-onderdelen worden bewaard: fonds Constant Permeke, fonds Wout Hoeboer, fonds Etienne Elias, archief Robert L. Delevoy en een verzameling kunstenaarspublicaties.

De collectie is voorlopig nog niet volledig online ontsloten, maar daar zijn we volop mee bezig.

Zoek hier in onze Museumbibliotheek catalogus :

Online Museumbibliotheek catalogus Mu.ZEE 

De Collectie "In de verf gezet" :

Mu.ZEE beschikt over een rijke archief- en biblioheekcollectie die zich ent op moderne en hedendaagse kunst in België. Om dit fantastisch patrimonium voor het publiek zichtbaar te maken, legt de bibliotheek via kunst(historische) artikels de focus op talrijke kunstenaars binnen de collectie en hun oeuvre. Deze bijdragen worden telkens opgenomen in de rubriek ‘In de verf gezet’, die toegankelijk is via de website van Mu.ZEE en de bibwebsite van de openbare bibliotheek (https://oostende.bibliotheek.be/muzee-bibliotheek).

  • JAMES ENSOR EN MARCEL PROUST

Op 18 november is het precies 100 jaar geleden dat Marcel Proust overleed. De schrijver is gekend van zijn Proust Questionnaire. Ook James Ensor was ermee vertrouwd en heeft deze vragen op zijn manier beantwoord. Mu.ZEE bibliotheek legt daarom in dit eerste artikel de link tussen Proust en Ensor, waarvan Mu.ZEE het manuscript met beantwoorde vragen door Ensor mag rekenen tot haar archiefcollectie.

Lees hier het artikel

 
  • EMILE VERHAREN IN EEN NOTENDOP

In deze tweede bijdrage voor de rubriek ‘In de verf gezet’ focust de museumbibliotheek zich op de belangrijke Belgische dichter en kunstcriticus Emile Verhaeren. Deze figuur loopt als rode draad doorheen de Belgische kunstgeschiedenis van de 19de en 20ste eeuw. Zijn vele kunstkritische geschriften laat ons de kunstwereld van die tijd herontdekken, net als het oeuvre van kunstenaars als Théo van Rysselberghe, James Ensor, Fernand Khnopff,…

Lees hier het artikel

 
  • LES XX: EEN VRIJPLAATS VOOR AVANT-GARDEKUNST

In de volgende bijdrage voor de rubriek ‘In de verf gezet’ wordt de Brusselse kunstenaarsgroep Les XX onder de aandacht gebracht. De oprichting van de groep vond 140 jaar geleden plaats en betekende een belangrijke episode in de moderne Belgische kunst. Lees meer over het ontstaan, de heersende portretcultuur, maar ook over Anna Boch die zich als enige vrouwelijke kunstenaar bij Les XX aansloot.

Lees hier het artikel

 
  • KUNSTENAARSPUBLICATIES IN Mu.ZEE

Vooraleer we duiken in het werk en leven van Ensor in het kader van het Ensorjaar, zetten we in onze rubriek “in de verf gezet” graag een bijzondere collectie in de kijker. Mu.ZEE bibliotheek is in het bezit van een fraaie collectie kunstenaarspublicaties, beter gekend als kunstenaarsboeken. Een kunstenaarspublicatie is voor een kunstenaar een medium om artistieke ideeën over te brengen. De kunstenaar speelt met de grootte, vorm en materialen van het boek om een uniek artistiek object te creëren. Dit kan variëren van kleine, handgemaakte boekjes tot hybride publicaties, ontwikkeld door meerdere kunstenaars. In dit artikel werpen we een korte blik op het concept en de geschiedenis van een kunstenaarspublicatie en lichten we een paar publicaties van onze collectie uit.

Lees hier het artikel

  • JAMES ENSOR: een bibliografisch overzicht

Het Ensorjaar 2024 wordt een jaar met heel wat tentoonstellingen, lezingen, publicaties, muzikale opvoeringen en allerhande projecten die ingaan over het leven en werk van de kunstenaar. Ook Mu.ZEE bibliotheek laat dit niet zomaar passeren. In de rubriek ‘In de verf gezet’ worden er artikels samengesteld die Ensor belichten vanuit diverse invalshoeken en ons de gelegenheid geven om stukken uit het Ensorarchief toe te lichten.

Om de spits af te bijten leggen we in dit artikel James Ensor: een bibliografisch overzicht de aandacht op publicaties die tijdens en na Ensors leven verschenen zijn. Naast belangrijke uitgaven ontdek je ook via het aantal publicaties hoe de belangstelling voor de kunstenaar en zijn oeuvre doorheen de tijd evolueerde.

Lees hier het artikel

  • JAMES ENSOR en de Bal du Rat Mort: Kunst, Vermaak en Liefdadigheid

In het volgende artikel in de rubriek ‘In de verf gezet’ stellen we in dit Ensorjaar 2024 de sociaal-culturele vereniging Cercle Coecilia voor. James Ensor behoorde niet alleen tot het bestuur van deze vereniging, ook drukte hij zijn stempel op de jaarlijkse Bal du Rat Mort die door deze vereniging werd georganiseerd. Kom in dit artikel meer te weten over de Cercle Coecilia en hoe Ensor en zijn vrienden van de Compagnie du Rat Mort feest hielden, waaronder ter ere van Ensor zijn benoeming tot Ridder in de Leopoldsorde.

Lees hier het artikel

Praktische info

Openingsuren

De bibliotheek is vrij te bezoeken op
dinsdag van 10 – 13 uur 
donderdag van 10 – 13 uur
(Let wel : de bibliotheek is uitzonderlijk gesloten op donderdag 14 maart 2024.)
op andere weekdagen is de bib te bezoeken op afspraak
Gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen
De bibliotheek is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar.

Faciliteiten

Leeszaal voor 15 personen
Gratis wifi
Mogelijkheid tot printen, kopiëren of scannen

Toegang

Mu.ZEE bibliotheek staat zowel ten dienste van de interne medewerkers als van het ruimere publiek, zoals museumbezoekers, kunstenaars, gidsen, studenten, docenten, wetenschappelijke onderzoekers,…

Tijdens de openingsuren van de bibliotheek kunnen de lopende tijdschriften en de publicaties in de leeszaal vrij geraadpleegd worden. Publicatie uit de bibliotheekdepots en uit de speciale collecties moeten aangevraagd worden.
Er worden geen werken uitgeleend.

De leeszaal is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Contact

bib@muzee.be

059 56 45 93