Ensor|Spilliaert|Permeke ontsloten

Mu.ZEE maakt de oeuvres van drie grootmeesters en hun tijdgenoten digitaal toegankelijk

In de museumcollectie van Mu.ZEE zijn de drie grootmeesters, James Ensor, Léon Spilliaert en Constant Permeke, goed vertegenwoordigd. Dankzij een projectsubsidie ‘inhaalbeweging digitale collectieregistratie’ van de Vlaamse Overheid kon Mu.ZEE gedurende één jaar de artistieke oeuvres van deze drie ‘Oostendenaars’ verdiepend onderzoeken, registreren en digitaal ter beschikking stellen via onze museumwebsite.

Oostende en James Ensor zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij hield van zijn Oostende: de stad was zijn muze en inspiratiebron. Ook Léon Spilliaert, ruim twintig jaar jonger dan Ensor, heeft zijn naam aan de Koningin der Badsteden verbonden. Zijn nachtelijke zwerftochten doorheen de stad en de lange wandelingen langs het strand zetten hem aan tot het creëren van zijn beste werken. Constant Permeke, hoewel geboren in Antwerpen, maar grootgebracht in Oostende, werd evenzeer aangetrokken door de Noordzee en het dagelijkse leven in en rond deze stad. Het samenbrengen van de onderzoeksgegevens biedt een inkijk in de kunstenaarsmiddens van de twintigste eeuw, in Oostende maar ook ver daarbuiten. Naast het kunsthistorisch onderzoek naar de kunstwerken aan zich, brengen we via de aanwezige archivalia ook de netwerken van de kunstenaars in beeld, hun relaties onderling en deze met hun tijdgenoten.

Concreet betekent dit dat we in het project de aanwezige collectie verrijken met metadata, met kwalitatieve reproducties van de kunstwerken en dat we dit alles ter beschikking stellen op deze website. Tijdens het registreren, vullen we basisgegevens aan maar daarnaast capteren we aanwezige kennis in trefwoorden (iconografisch en associatief) waardoor de basisregistratie een uitbreiding, aanvulling of verrijking kent. De verdiepende registratie, zoals we dit noemen, maakt de kunstwerken gemakkelijker vindbaar in collectiedatabanken. De kwalitatieve metadata stellen we ter beschikking als open data waardoor het onderzoek, de registratie en de digitalisering een publicatie kennen op diverse platformen. In de eerste plaats de museumwebsite maar daarnaast ook de overkoepelende website van de Vlaamse Kunstcollectie. De oeuvres van James Ensor en Léon Spilliaert bevinden zich bovendien reeds in het publiek domein. Een momentum dat we willen aangrijpen om onze research ook op Wikidata te publiceren.