Lesmappen Ensor

Beste leerkracht,

In 2024 is het 75 jaar geleden dat James Ensor overleed. Het Ensorjaar brengt een eerbetoon aan de Belgische grootmeester. In december 2023 startte het Ensorjaar in zijn geboortestad Oostende met een stadsfestival dat het ware gelaat van ‘de man achter de maskers’ laat zien. In september 2024 neemt Antwerpen, de stad met de grootste Ensorcollectie ter wereld, de fakkel over.

Voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs ontwikkelde mu-zee-um vzw lespakketten met informatieve en creatieve activiteiten. Bij deze lespakketten komen verschillende categorieën van onderwijsdoelen aan bod. Bij bijna elke leeftijdsgroep starten we met het samenstellen van een Ensorhoek. Die verzameling van voorwerpen, boeken, prenten, … wordt de inspiratieplek voor onze leerlingen. Doorheen het project wordt die ontdekhoek telkens verder aangevuld.
De activiteiten worden helder en beknopt uitgelegd voor de leerkracht en voor de leerlingen zijn er printklare werk- en doepakketten. We moedigen de leerkrachten aan om zeker een bezoek te brengen aan het Ensorhuis, Mu.ZEE Oostende of mu.zee.um. Het Ensorhuis bestaat uit de authentieke woon- en werkplek van de kunstenaar. Verder zijn er nog belevingsruimtes waarbij o.a. Ensors schilderijen tot leven worden gewekt en je een inkijk krijgt in het atelier van de grootmeester.
Met Rose, Rose, Rose à mes yeux, James Ensor en het stilleven in België 1830-1930 brengt Mu.ZEE de eerste tentoonstelling (nog tot 14.04.24) volledig gewijd aan de stillevens van Ensor. De tentoonstelling toont hoe Ensor het 19de-eeuwse stilleven interpreteert en verder doet evolueren. Er is ook werk te zien van voorlopers en tijdgenoten die dit genre uitdagen en vernieuwen. Bij de kunsteducatieve organisatie mu-zee-um vzw kan je altijd terecht voor rondleidingen en workshops ‘op maat’. Ensor neemt een prominente rol in haar uitgebreid aanbod voor een bezoek aan Mu.ZEE of het Ensorhuis. Na of voor een een klasbezoek aan Mu.ZEE of het Ensorhuis kan je met de klas in mu-zee-um terecht in LABO voor een inspirerend Ensor-atelier!

Het boek ‘James Ensor’ van Thaïs Vanderheyden kan ook een bron van inspiratie zijn.

In het Ensorhuis, Mu.ZEE en mu.zee.um zijn er ervaren gidsen die alle leeftijden meenemen op een boeiende trip. Van plan een rondleiding te boeken? Dan stellen we voor om vooraf de verkennende activiteiten eerst uit te voeren als voorbereiding op je bezoek. Deel dit ook mee bij het boeken. De overige activiteiten zijn ideaal als naverwerking.

Een uitgave in opdracht van mu-zee-um vzw in het kader van het Stadsfestival Ensor 2024

Concept en teksten:
Rik De Jonghe (educatief ontwerper) 
Vormgeving: Bianca Dewamme (www.wobie.be)


Download hier de ENSOR-lesmappen:

Lesmap derde kleuter - eerste leerjaar